Fotoğraf Detayları

Seçimde Verilecek Cezalar

Silah taşıyana para cezası


Silah taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektirecek suç oluşturmadığı takdirde 25 günden az olmamak kaydıyla adli para cezasına hükmolunacak.
Tıklama: 377