Haber Detayı
01 Kasım 2018 - Perşembe 21:52
 
Başyayla İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı personel alıyor
Başyayla İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı bir) adet belirsiz süreli büro personeli istihdam edecek.
Başyayla Haberi


Karaman İli Başyayla İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında 25/10/2018 Tarih ve 19 Sayılı encümen kararı doğrultusunda 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından | (bir) adet belirsiz süreli büro personeli istihdam edecek. Son başvuru tarihi 07 Kasım 2018 Saat 17.00

 

Başyayla Kaymakamlığının resmi internet sitesinde yer alan personel alımına ilişkin detaylar şöyle:


T.C.

BAŞYAYLA KAYMAKAMLIĞI

BAŞYAYLA KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

 

Karaman İli Başyayla İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında 25/10/2018 Tarih ve 19 Sayılı encümen kararı doğrultusunda 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından | (bir) adet belirsiz süreli büro personeli istihdam edilecektir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 07/11/2018 Saat: 17.00

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak.
b) 01.01.1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mil! savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
f) Görevini devamlı olarak engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.(Mülakat aşamasında adaylardan çalışmaya engeli olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir. )
g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ğ) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
h) Yapılacak mülakatta başarılı olmak.
ı) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
j) Bilgisayar Ofis Programlarına( Word, Excel vb.) hâkim olmak, MEB onaylı sertifikaya sahip olmak.
k) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.

l) 2018 KPSS sınavının KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

m) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri    ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
n) Kamu ya da özel sektörde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
o ) Muhasebe bilgisine sahip olmak,

ö) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Maliye ve İşletme bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak    

.p) İlan tarihinden önce Karaman İli sınırları içinde ikamet ediyor olmak. İlan tarihinden sonra yapılan ikamet değişiklikleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihinden itibaren 07/11/2018 tarihine kadar başvuru esnasında istenen belgeler ile Birlik Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruya hak kazanan adaylar KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Yapılacak sıralamaya göre alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar adan mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da mülakata girmeye hak kazanacaktır. Eksik belge gönderen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
c) Mülakata girme hakkı kazanan adaylar 08/11/2018 tarihinde Başyayla Kaymakamlığı resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca mülakat tarihi ve yeri belirtilecektir.

 

İSTENEN BELGELER

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1.Özgeçmiş
2.İş Talep Başvuru Dilekçesi
3) Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
4) Adli Sicil Belgesi
5.İkametgâh Belgesi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf
7) 2018 KPSS sonuç belgesi

MÜLAKAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1) Sağlık Kurulu Raporu
2) Aile nüfus kayıt örneği
3) Diploma veya mezuniyet belgesinin sureti
4) Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi, (MEB onaylı bilgisayar sertifikası )
5) Askerlik terhis belgesi veya ilişiksiz belgesi (Erkekler için)
6) En az B sınıfı ehliyet fotokopisi
7) Daha önce ön muhasebeci olarak çalıştığına dair iş deneyim belgeleri ve varsa diğer iş deneyim belgeleri (SGK prim ödemelerinde ön muhasebeci olarak yattığına dair belge veya daha önc çalıştığı kurumdan alınacak ön muhasebeci belgesinin ibrazı)

NOTLAR

1) Başvuru esnasında istenen belgelerin aslı veya noter ya da Birliğimizce onaylı sureti(nüfus cüzdanı diploma, bilgisayar sertifikası, erkek adaylar için askerlik belgesi, sürücü belgesi, adli sicil belgesi) evrak teslim tarihinde Karaman İli Başyayla İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğine şahsen ulaştırması gerekmektedir.

2) Başvuru  esnasında teslim  etmesi gereken  belgeleri  teslim etmeyen  adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya başvuru için gerekli genel ve özel şartları taşımadıkları anlaşılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Birlik Başkanlığı müracaatların değerlendirilmesi sonucunda personel alıp almamakta ve istediği sayıda personel almakta serbesttir.

İlana ilişkin ayrıntılara ve başvuru formuna Başyayla Kaymakamlığı resmi web sayfası duyuru bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Başyayla İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, başyayl
Haber Videosu
Yazarlar
Başyayla'yı Seviyoruz
Haber Arşivi
Başyayla Haber

sanalbasin.com üyesidir