Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

2018 yılı MEVKA Raporuna göre Başyayla

Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman Yatırım Destek Ofisi tarafından 2018 yılı verileri kullanılarak hazırlanan raporda Başyayla ilçesi hakkında veriler de yer alıyor.

Bu haberin fotoğrafı yok

 

Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman Yatırım Destek Ofisi tarafından 2018 yılı verileri kullanılarak hazırlanan bu Çalışma ile Karaman’ın sanayi ve ekonomik Durumunun analizi hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında Merkez İlçe ve diğer 5 ilçe ayrı ayrı incelenmiştir.

Çalışma, Karaman Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Karaman İl Müdürlüğü, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, TÜİK, TOBB ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verileri kullanılarak, Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanmıştır.

Raporda Başyayla ilçesi ile ilgili kısımda şu ifadeler yer alıyor:

 

Başyayla’nın coğrafi özellikleri

Karaman ili Başyayla ilçesi, 36°75’ Kuzey enlemi ile 32°68’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 180 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.400 metredir. İlçenin, kuzeyinde Konya ili Taşkent ilçesi, güneyinde Ermenek, batısında Sarıveliler ve doğusunda yine Ermenek ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 228,99 km²’dir.

Orta Torosların güney yamacında Göksu Havzasını kapsayan Taşeli Platosunda yer alan ilçe, Torosların üzerinde yer almasına bağlı olarak arazi yapısı çok meyilli ve yatay yapılı kalker araziden oluşmaktadır. İlçenin araştırma sahası İç Anadolu Bölgesinde Karaman ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Ancak ilçe Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. İlçenin Kuzey, Doğu, Batı yönleri dağlarla çevrilmiştir. Güney yönünde ise Göksu Nehrinin kolu Kurtlu Çay (İvzit Deresi) akarsuyunun yatağının bulunduğu vadi uzanmaktadır.

Başyayla Arazi Varlığı ve Kullanım Amaçlarına Göre Dağılım

Başyayla ilçesi 19.671 ha’lık alan ile Karaman’ın 2,22’sini kapsamaktadır. İlçe toplam alanının 9,94’ünü tarım arazilerine ayrılmış olup, bu oran Karaman ortalamasından oldukça düşüktür.

Toplam alanın 6,34’lük bölümü çayır-mera alanları için ayrılmıştır. Ormanlık alan ise toplam alanın 47,45’ini oluşturmakta ve bu alan Karaman toplam ormanlık alanın 3,87’sini kaplamaktadır.

Demografik Yapı

Başyayla İlçe nüfusu 2008 yılında 2.857 iken 2018 yılı sonu itibariyle 1.959 olmuştur. İlçe nüfusunda 2008 yılına göre yaklaşık 31 gibi yüksek bir oranda düşüş meydana gelmiştir.

 

Doğal kaynaklar

 

 

 

 

Ekonomi

Tarım

 

Başyayla’da işlenen toplam arazi 18,9 ha olup, Karaman toplam işlenen alanın 0,57’sini oluşturmaktadır. Bu arazilerin 47,2’ ü oranında tarla tarımı yapılmaktadır. Tarım arazilerinin toplam işlenen araziye oranı ( 47,2), Karaman’a (78,4) göre düşüktür. İlçede genellikle kuru tarım yapıldığından nadas için ayrılan alanların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Meyvecilik için ayrılan alan 43,5 oranla önemli paya sahip olup, Karaman’da meyveciliğe ayrılan alanın oranından (10,19) oldukça yüksektir.

 

Bitkisel üretim

 

Başyayla’da en fazla yetiştirilen tarla ürünleri buğday ve arpadır. Bu ürünler içerisinde en fazla yetiştirme alanına sahip ürün ise 54,47 oran ile buğday olup, bu oran Karaman ortalamalarının üstündedir. İlçede buğday (durum) verimi, Karaman ortalamasının altındadır. İlçe’de arpa üretimi ise 2. Sırada olup 16,26’lık bir paya sahiptir.

 

Hayvansal üretim

 

 

İlçede hayvancılık faaliyeti düşük seviyede olmakla beraber gelişme göstermektedir. İlçe’nin 2018 yılı itibari ile 1403 adet büyükbaş hayvan mevcudu olup hepsi kültür melezi sığırlardır. İlçede büyükbaş hayvan varlığını arttırmaya yönelik çalışmalar mevcut olup en son 2 hayvancılık proje uygulanarak büyükbaş hayvan sayısının artması sağlanmıştır. 2016 yılından bu yana 24,7’lik bir artış geçekleşmiştir. Karaman’daki organize tarım uygulaması pilot olarak ilk burada yapılmıştır.

 

 

Başyayla ilçesi Karaman’daki büyükbaş hayvan varlığı açısından bakıldığında Karaman ilindeki toplam Büyükbaş hayvanların 2,06’sını oluşturduğu görülebilir. İlçedeki büyükbaş hayvan sayısında rakamsal bazda olduğu gibi yıllar itibari ile oransal bazda olsa artışlar mevcuttur.

 

Başyayla büyükbaş hayvancılık gibi ilçe küçükbaş hayvancılıkta da önemli bir potansiyele sahip değildir. İlçede 2018 yılı itibari ile toplam 2.002 koyun ve 3.666 adet kıl keçisi bulunmaktadır.

İlçe bazında 2018 yılı içerisinde küçükbaş hayvan sayısında 88,6’lık büyük artış yaşanmıştır.

 

İlçe yerli koyun varlığı bakımından 2018 yılı itibari ile Karaman ilinin 0,59’ una, kıl keçisi varlığı bakımından ise 1,17’sine sahiptir.

 

Arıcılık

 

Başyayla ilçesi için gelecekte yatırım yapılabilecek üretim dallarından biri olması açısından önem taşımaktadır. 2018 yılı itibari ile ilçedeki toplam yeni usul kovan sayısı 846 iken toplam bal üretimi 0,1 ton civarında gerçekleşmiştir. Bal üretiminde dalgalanmalar görülmektedir.

Toplam arıcılıkla uğraşan işletme sayısı ise 16’dır.

 

MEVKA verilerinden yararlanılmıştır.