Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Tarihi çeşme gerçeği

Kirazlıyayla Mahallesiʹndeki tarihi çeşmenin durumu, nasıl yıkıldığı ve neden yapılmadığıyla ilgili gerçekler…

Bu haberin fotoğrafı yok

iŞTE İLK ÖZEL DOSYA HABERİMİZ
basyaylam.com olarak ele alacağımız ilk özel konu Kirazlıyayla Mahallesiʹndeki tarihi çeşmenin durumu, nasıl yıkıldığı ve neden yapılmadığıyla ilgili…

KADERİYLE BAŞBAŞA KALMIŞ TARİHİ ÇEŞME !

Başyaylaʹmızın tarihine önce şöyle bir göz atalım:

BAŞYAYLA İLÇESİʹNİN TARİHÇESİ

1967 Yılında Kasaba olan Başyayla 1990 yılına kadar Ermenekʹe bağlı bir kasaba idi. 3644 Sayılı Kanun ile 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olup Karaman İliʹne bağlanan Başyayla tarihi konum itibariyle M.Ö. 2000 yıllarına dayanan tarihi bir geçmişe sahiptir. Eldeki verilerin yetersiz olması bu devirden önceki tarihi hakkında yeterli bir bilgiye ulaşmamızı engellemektedir. Ama bölgedeki şehir kalıntılarının ilmi açıdan yeteri kadar tetkikinden sonra bölge tarihi hakkında daha derin bilgilere ulaşılabilir. Bölgede, Romalılar Bizanslılar, Selçuklular, Karaman oğulları ve Osmanlılar hüküm sürmüşlerdir.

Romalılar Devrinde Başyayla Romalılar Taşeli ‘ni ele geçirdikten sonra merkezi Ermenek olan İsauria Dekapolis (on şehir) eyaletini kurarlar. Bu on şehirden birisi de Kirazlıyaylaʹnın eski adı olan Lauzados (Lafsa)ʹdır. Lauzados kelimesinin etimolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak kelime bize Hitit belgelerinde geçen Lawazantia şehrini hatırlatmaktadır. Nitekim Hitit kralı III. Hattuşiliʹnin karısı kendisini bu şehrin tanrıçası İstarʹın hizmetkârı olarak tanımlamaktadır. Bu da Hititlerin bu bölgeye gelip şehir kurabileceği İhtimalini kuvvetlendirmektedir.

Bugünkü Kirazlıyayla, eski adıyla Lafsaʹnın kuzeyini çevreleyen yalçın kaya blok unun güneye; bugünkü köyün bulunduğu yamaçlara doğru uzanan sırtlarında peri bacalarını andıran yüzlerce kaya ve bunların içlerine oyulmuş binlerce kaya mezarı ve barınak yer alır. İrili ufaklı bu mağaralardan çoğu insan eliyle oyulmuş olup bir kısmı kaya manastırı, bir kısmı kaya mezarı, bir kısmı da ev- barınak fonksiyonundadır. Kirazlıyaylaʹya 1 km. kuzeyde yer alan bu kalıntıların Lauzados şehrine ait olduğu bir gerçektir.

Yörede AKTEPE adı verilen yükselti üzerinde kaleyi andıran doğal bir yığınak mevcut olup Romalılar devrinde burada bir şato- kale mevcudiyeti ihtimal dahilindedir. Tepe çevresine son derece hakim durumda olup tam bir seyrangâh karakterindedir. Çevresindeki yamaçlarda kayalara oyulmuş Roma tipi taş sandukalar, kapakları üzerinde kabaca kompoze edilmiş yatar vaziyette aslan kabartmaları Roma hâkimiyetini kolayca ortaya koyan kalıntılardır.

Ayrıca ortalama 50x 50, 40 x 40, 15 x 20 metre boyutlarında mağaralar ve yine Aktepe üzerinde yer yer rastlanan büyük ölçüde yapı taşları, peri bacaları şeklinde kaya bloklarına oyulmuş Resim 2- Antik Lauzados Kentiʹden Görünüm ağızları genellikle güneye bakan yarım daire biçiminde kemerli kaya mezarları ile kayalar üzerinde sütun başlıklarında görülen ve daha sonraki devirlerin mahsulü olan üzüm salkımı kıvrık dal motifi görünümünde taş işlemeler gerçekten görülmeye değer kalıntılardır. Bunlardan başka 50 x 50 metre ebadında KIRK DİREK İNİ ki içinde daha önceleri kırk taş direk olduğu söylenirse de bugün bunlardan sadece 4- 5 tanesi kalmıştır.

Yine ayrıca 30 x 40 metre ebadında tamamı insan eliyle oyulmuş BÜYÜK AK İN ile yine insan eliyle oyulmuş KÜÇÜK AK İN özellikle geçmiş devirlerin yapıcı ve yaratıcı gücünü ortaya koyan ve tarihi LAUZADOS şehri hakkında bilgi veren kıymetlerdir. Ayrıca Küçük Ak İnʹde ana kayaya boya ile yazılmış geç dönem Rumca iki yazıt bulunmaktadır.

SELÇUKLULAR, KARAMANOĞULLARI VE OSMANLILAR DÖNEMİNDE BAŞYAYLA

Malazgirt Savaşıʹna kadar Roma hâkimiyetinde kaldı. Bu savaştan sonra Anadolu Türkler tarafından fethedilmeye başlayınca bu bölge de Türk hâkimiyetine girdi. Taşeli de denilen Başyayla ve çevresini 1115 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alâeddin Keykubat tarafından fethedildi.

Yavaş yavaş Türkler bu bölgeye gelerek yerleşmeye başladılar. Özellikle Moğol baskısından dolayı birçok Türk boyu Anadoluʹya gelerek Anadoluʹyu yurt edinmeye başladılar. İşte Oğuz Türklerinin Üç Ok Koluʹnun Avşar Boyuʹna mensup olan Karamanoğulları da Anadoluʹya geldiler. Alâeddin Keykubat başlarında Nure Sofi liderliğindeki Karamanoğullarıʹnı 1218-1228 yıllarında bu bölgeye yerleştirmiştir. Başyayla en parlak dönemini Karamanoğulları devrinde yaşamıştır. Özellikle 13 Mayıs 1277 yılında Türkçe konuşulması için ferman yayınlayan Karamanoğlu Mehmet Bey, Başyaylaʹnın Kaledibi denilen bölgesinde uzun süre yaşamıştır. Anadolu Selçuklu ve Karamanoğullarıʹndan günümüze kadar gelen Selçuklulardan kalma camii kapısı pek fazla eser kalmamıştır. Ancak Kirazlıyaylaʹdaki Başyaylaʹnın ilk camisi olarak da kabul edilen caminin kapısı şuanda restore edilmeyi bekliyor.

Küçük bir uç beyliğiyken kısa zamanda gelişip Anadoluʹya hâkim olan Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları arasında uzun yıllar mücadeleler olmuştur. Karamanoğulları Beyliği ilk önce Yıldırım Beyazıt Döneminde Osmanlı hakimiyetine girdiyse de Ankara Savaşıʹndan sonra yeniden bağımsızlığını elde etti. Karamanoğulları Osmanlı Devletiʹyle mücadeleden vazgeçmediler, ta ki Osmanlılar tarafından fethedilinceye kadar. Fatih Sultan Mehmet Karamanoğullarıʹnın büyük bir kısmını ele geçirmişse de beylik tam olarak II. Beyazıt Döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Karamanoğullarıʹnın Osmanlı hakimiyetine girmesiyle bu bölge de Osmanlılara bağlanmıştır.

II.Bayezıdʹın, Karamanoğullarıʹna son vermiş olmasından sonra Taşeli Bölgesi Osmanlı idaresine geçmiştir. Bu tarihten sonra bölge İçel Sancağıʹna bağlanmış, Karamanoğulları dönemindeki önemini kaybetmiştir. 17. yüzyılın üçüncü çeyreğinde (1650-1675) yıllarında bölgeye uğrayan Evliya Çelebi, bölgedeki yerleşim yerleri hakkında bilgi vermektedir. Evliya Çelebi Göktepe (Fariske), Ermenek, Gözen Kalesiʹnden bahseder. Gözen Kalesiʹnin vergi alınmak için yapıldığını, kaleye halat ile çıkıldığını anlatır. Kirazlıyayla (Lafsa)ʹnın Ortaçağʹda gümrük merkezi olduğunu bilmekteyiz. Fakat burada vergi toplandığı konusunda bilgimiz yoktur. Evliya Çelebiʹnin Gözen Kalesi olarak tarif ettiği kale, Kirazlıyayla (Lauzados) olmalıdır yukarda da ifade edildiği gibi Başyayla ilçemizin her yerinden tarih akıyor Çok önemli tarihi yerler bulunuyor.

İşte bu tarihi yerlerden biri:

Kirazlıyayla mahallesinde bulunan Kutbul Aktab Ahmet Türbesi…

Mağdenil kanaat ve sehavat muczil kitabat ve turukat es seyid Ahmet bin Abdul Halim bin Ahmet bin Davut bin eş şeyh Ahmet Kutpul Aktap sene 1265 yani cömertlerin ve kanaat sahiplerinin madeni tarikatların ve kitapların özü kutbul Aktap Ahmet Efendi nin oğlu Davud un oğlu Ahmet’in oğlu Abdul Halimin oğlu seyit şıh Ahmet efendi. Ölüm tarihi hicri 1265, miladi 1849.

Böyle maneviyatı yüksek,büyük bir din aliminin ailesinin yaptırmış olduğu bu tarihi eserimiz gün yüzüne tam bir ifade olarak çıkartılamamış yazıları ile yıllar sonra bakımsızlık,gelişen teknolojik aletlerin çeşmenin sağında bulunan yoldan rahat geçememeleri ve bazı ailelerin çeşmeye araç gereçleriyle zarar vermeleri ve son hatırlanan bir olayla o kış ve puslu havada duyarsız bir vatandaşımız sırf nasılsa yıkılacak bahanesiyle eline aldığı sopayla insafsızca tarihine bir sopa atarak çeşmenin yıkılmasına zemin oluşturdu. Ve çeşme son yıllardan bu yana yıkılmış bir vaziyette kendi kaderiyle baş başa bırakılmıştır.

— — — — —

Şimdi sorarım size. Sırf kendi çıkarları doğrultusunda bu güzelim tarihi çeşmeyi hangi hakla hangi kurallara uyarak bu şekle sokuyorsunuz? O manevi şahsın kemikleri sızlamayacak mı? Sizden hesap sormayacağını mı sanıyorsunuz? Bu mu sizin tarihi duyarlılığınız? Hangi bahane, hangi çıkar, hangi amaç bir tarihi eseri yıkabileceğinize bir gereçtir. Hadi bunu yıkan halk bunun bilincinde değil ya okumuş, akıllı ve mevkii yer sahibi insanlar, o dönemlerde görev yapan yerel yetkililer siz neredeydiniz? Sizler buna nasıl müsaade ettiniz? Tarihimize neden sahip çıkmadınız korkunuz oy kaybetmek mi, koltuk mu, biz sizleri koltuk sevdalısı olun diye mi seçtik? Gerçekten çok yazık. Üzülmemek elde değil. Bu zamana kadar bu eserimiz neden restore edilmedi, niye sahip çıkılmadı? Çıksın birileri bunu bize izah etsin. Kim engel oluyor buna? Neden restore edilmiyor? Kimin çıkarını düşünüyorsunuz? Buralara sahip çıkmayacaksanız ne işiniz var o koltukta?…

Sizler ilçeye hizmet etmeye gelmediniz mi? Taş üstüne taş koymaya gelmediniz mi? Tam tersini mi yapmaya geldiniz? Çok zor şartlar altında binbir emekle yapılmış bu eseri yıkmaya mı geldiniz? Başyayla’ya yiyip içip Kaşoluk’u aşmaya mı geldiniz? Beyler! Birileri bize kulak versin.

Bize kim izah edecekse çıksın etsin. Belediye başkanıysa o çıksın! Yok Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise o çıksın! O da olmadı milletvekilleri açıklasın. Bu da yetmezse Sayın Kültür ve Turizm Bakanı sahip çıksın. Yeter ki birileri bu konuya eğilip bu sorununun ivedilikle çözülmesi, çözülemiyorsa gerekçesi bize anlatılsın biz sahip çıkalım biz el atalım! Biz tarihimize sahip çıkmak istiyoruz. Biz Selçuklu ve Osmanlı torunları olarak bu rezaletten kurtulmak istiyoruz.

Olmadı elimizi kolumuzu sıvayıp kendimiz bu çeşmeyi yeniden inşa edeceğiz. Tarihimize sahip çıkacağız, Kutbul Aktap Ahmet Efendimizin kemiklerini sızlatmayacağız. Kutbul Aktab Efendimiz bugünkü torunları olarak bize bıraktığı bu tarihi çeşmeye sahip çıkacağız. Siz yapamıyorsanız biz yapacağız. O çeşmeden suyu akıtıp gelecek nesillerimize o çeşmenin manevi hazzını yaşatacağız. Özetle şunu anlatmak istiyoruz. Başyayla’mızın tarihini canlandırmak ve bütün güzellikleri gün yüzüne çıkarıp tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz.

Sayın yöneticilerimiz, devletimizin imkanlarını kullanarak, bu tarihi çeşmeyi yeniden ayağa kaldırmaya, daveti kendimize borç bildik.
Biraz isyan ettik ama siz de bizi anlayışla karşılayın ve bu yazının altına SÖZ VERİN…

İşte Çeşmenin Yıkılmış Görüntüleri

Tarihi Çeşmeden Kalan Kalıntılar

Not: Yukarıda ki yazılı tarihi bilgiler, Başyayla Belediyesinin araştırma yazsından alınmıştır.

BAŞYAYLAM.COM YÖNETİMİ

Bu sayfa hakkındaki son yorum:

Yorumu gönderen: yürek kim de bakalım, 03.05.2011 23:58:48:
şerafettin bulgurcuya yüreksiz ciğerciz diyenler hepinizin ciğerini yüreğini söktü tarihi fark attı bu adamın yaptığı hizmeti başyayla 50 yılda yapamaz.başkanı görünce titreyen yalakalar arkasından konusmayın bende belediye binasındayım hepiniz el ayak övceliyorsunuz.neden hala bu başkanın yıkılmaz oldugunu kabul etmıyorsunuz.halkı resmen aldı arkasına durmuyor gece gündüz..

Yorumu gönderen: mehmet g, 21.04.2011 21:50:05:
gerçekten de çok büyük rezalet.allahtan sayın bulgurcu iyi sahşp çıktın valla allah razı olsun.site ekibinide kutlarım böyle tarihi bir habere imza attıkları için

Yorumu gönderen: başyaylalı, 20.04.2011 23:16:12:
haberi hazılayanların emeğine sağlık.sayın halk adamı önce insanlara saygıyı bi öğren herkes aynı görüşte olmaz ben yazıyı okudum başkana milletin birşey dediği yok ki sen buraya bir sürü şeyler yazmışsın.bunun en güzel örneği başkanla röportajda görebilirsin…siteyi çok yakından takip ediyorum haberi hazırlayanların alnından öperim,çok güzel bir çalışma olmuş gelip de bunu burada provake etmenin anlamı yok bugün gördüm çeşme yapımına başlanmış,bu site sayesinde bazı şeylerin hızlandığını fark ettim ve gurur duydum.çok başarılı buldum ekibi..başkanımızda çok iyi çalışıyor.ve bende oy verenlerden biriyim gurur duyuyorum.kimse burda olayı saptırmasın bence site ekibine başarılar.allah yollarını açık etsin ve başyayla için dah güzel işlere imza atsınlar.saygılar

Yorumu gönderen: Halk adamı.M……., 20.04.2011 21:58:21:
YORUMCULARA……Arkadaşlar,beni iyi dinleyin,gözünüzü açın ve iyi okuyun.burda gelmiş geçmiş,belediye başkanları kötülüyeceginize,kendinize iyi bakın.şimdi ki başkan danda bahsediyorsunuz.ayıp size yazıklar olsun.ulan.bu çeşmenin restorasyonu için harcadıgı çabayı eniyi bilenlerdenim.ve ayrıca.senin başyaylana kusurabakmayın da,gecesini gündüzüne katan yöneticileri…başkanları var siz rahat olun, ayrıca birileri gibi vatandaşın karşısında karın da kaşımazlar.senin başyaylan da,daha hümet konagı yoktu,oluyor,gelen memura ev veremiyordunuz,şükür TOKİ başladı,ve ayrıca,başkanımızın yaklaşımından degerli iş adamı,bir kültürmerkezi.yapıyor,iş sahası olarak,79 yataklı Rehabilitasyon hizmette degilmi,dahası var, yeni okulumuz geliyor,başyaylanın gelecegini kurtaran gölet projesi bitti tamam.duyun o da başlıyor,ve ayrıca, kapalı spor sahası oda yapılacak yakında, ALLAH ın izniyle,ey şimdi kim uyuyor,arkadaşlar,yada kimler uyumuş,aklınız başınıza geldimi,tarihi çeşmemizde restore edilecek.ama siz eleştirdiginiz için flan degil….Eleştiri yaparken duyacaklarınızı düşünün.ALLAH bizi yönetenlerden razı olsun.yöneticelerden razı olsun.iyi niyetli herkezden razı olsun.bu yorumdan yarası olanlar,gocunacak.saygılar

Yorumu gönderen: başköy mah. muhtarı, 19.04.2011 09:04:19:
sonuna kadar destek veriyorum bence bu rezalete en kısa zamanda son verilmesi gerekir.sitenızde tarihe sahip çıktıngınız için sizleri tebrik ediyorum başarılar.

Yorumu gönderen: lavzadostan, 19.04.2011 06:05:44:
öncelikle site ekibini kutlarım böyle güzel bir habere imza attıkları için.gerçekten içler acısı bir durum hepimize yazıklar olsun bir tarihimize sahip çıkamıyoruz.habere binayen başkan bey açıklama yapmış eğer bu sitede haber yapılmamış olsaydı kimse bunları bilmeyecekti ama şimdi öğrenmiş olduk.site ekibini gerçekten kutlayıp alınlarından öpmek lazım.artık başyaylanın bu site sayesinde gündeme gelmemiş konuları ele alması sebebiyle çoğu şeyin gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum.yiğitler allah yolunuzu açık etsin.saygılar

Yorumu gönderen: ötelerden., 18.04.2011 15:45:00:
arkadaşlar elinize emeğinize yüreğinize sağlık…. siz ler var ya sizler adamsınız !!!!!!!! adam!!! sayın salih ihsan bey …ver yetkiyi bu gençlere ben kefilim yapamazlarsa kelle mi korum ortaya … bu gençler bu işi biliyorlar… buraya gelip bize maval okuma kardeş biz biliyoruz kimin yapacağını orada yazıyor kimlerin konuyla mutabık olduğu… bu arkadaşar suçlama yapmamış birde yanlış anlıyorsun demişler ki yıllardır yapılmıyor lutgrn yapaın ! demeseler miydi yapılacağımı var allah aşkına 2001 den beri sonuç alamayan bi belediye var bu başarısızlık değil mi kardeş bence yanlış sözler söylüyorsun bu genclere sahip çık… gencler kötü bişey dememişler haberin ola….

Yorumu gönderen: salih insan, 18.04.2011 15:19:27:
slm arkadaşlar oişler böyle birilerine hakaret ederek olacak işler değil bakıyorum hep siyaset hep muhalefet belediyeyle o çeşmenin alkası bile yok o çeşme kültür il müdürlüğü tarafından yaplacak olan işlerdir belediye elini dokunsa bir sürü ceza yer öyle bilip bilmedik yere konuşmayınız artı siyasette yapmayınız madem tarihimize sahip çıkılmıyor rezalet diyorsunuz illlaki belediyemi yapacak sizlerin eli armutmu toplar

Yorumu gönderen: yunus, 18.04.2011 14:10:13:
gerçekten içler acısı bir durum yazıklar olsun bize bir tarihimize sahip çıkamıyoruz…sayın yetkililerin bir an evvel olaya el atmaları gerekir saygılar

Yorumu gönderen: katıran, 18.04.2011 12:06:29:
Adamlar sizin çeşmenizi yapmaya mı geldi? bir de başlarına iş çıkartmayın… 20 yıl önce Başyaylaʹdan ayrılmış adamları getirip başkan yaparsanız böyle olur…Ayrıca yıkanlara ses çıkarsaydınız, şimdiki başkana neden kızıyorsunuz? Yıkılırken yıkılmış da, hadi yap demekle yapılabiliyr mu bir deneyin… Anıtlar Yüksek kurulu ve gelir orijinal yapmamışsın der… Bela üstüne bela gelir…

Yorumu gönderen: duyarlı vatandaş, 18.04.2011 09:00:14:
öncelikle site ekibini kutlarım böyle değerli bir çalışmaya imza attıkları için.tüylerim diken diken oluyor gerçekten.tam bir rezalet!!!sayın başkanım hala sende uyuyorsun uyu bakalım uyu millet senide sandıkta uyutur hiç merak etme…utanın be kardeşim neden sahip çıkılmıyor tarihimize arıkla marıkla parke taşıyla uğraşacağına birazda bulara uğraşsalar çok iyi olacak.sayın mustafa kara rahatladın mı o çeşmeyi yıktırınca,göz yumunca..şimdi meramda vicdanın rahat mı???ey kemal ateş 10 yıl başkanlık yaptın bi de güya dindar olacaklar sevsinler sizi…sayın başkannımızın bir an evvel bu yapıya sahip çıkması gerekiyor!!!

Yorumu gönderen: dj ali, 18.04.2011 07:42:52:
yazıklar olsun be kardeşim bu ne ya!!!sayın şerafettin bulgurcu daha ne duruyorsun sende mi bu rezalete seyirci kalacaksın biz sana bu yüzden mi oy verdik..çıkıp başkanın açıklama yapması lazım millete yada siteye bu konuyla ilgili bir açıklama haber yapmasını bekliyoruz.ben takip ediyorum hergün burayı günde ortalama 400-500 kişi giriyor bu çoğunluk bu rezalaeti her gün görüyor ve sayın başkanda uyuyor!ne güzel uyu uyu başkanım..

Yorumu gönderen: durmuş, 17.04.2011 20:31:15:
yazıklar olsun tarihine sahip çıkamayan bir yer batmaya mahkumdur.sayın yetkililer daha ne duruyorsunuz bu ayıba ne zaman dur diyeceksiniz…allah herkesi bildiği gibi yapsın

Yorumu gönderen: gerçektende içler acısı bi durum.Bun benzemez daha ne tarihi değerlerimiz yok oldu başyaylada.başyaylanın üstünü bitirdik sıra altına geldi.Gerçi altındada bişey koymadılar, 17.04.2011 03:08:18:
gerçektende içler acısı bi durum.Bun benzemez daha ne tarihi değerlerimiz yok oldu başyaylada.başyaylanın üstünü bitirdik sıra altına geldi.Gerçi altındada bişey koymadılar.o kadar tarihi değerler çıkarıldı satıldı.buna hep beraber seyirci kalındı maalesef.

Yorumu gönderen: MEHMET AKSU, 16.04.2011 15:39:30:
GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAYAN GELECEĞİNE NASIL ÇIKSIN.

Yorumu gönderen: hasan özkan , 16.04.2011 07:58:24:
ellerine saglık ben bu çeşmenin önceki halini hatırlıyom kemal ateşe çok teşekür ederiz ordaki kuran okuma salonunu yıktı yerine lojman yaptı yaparken de çeşmeyi dagıttılar ve hala öle beklemekte tek söz diyom yazıklar olsun

Yorumu gönderen: zeynep, 16.04.2011 07:50:52:
ya bunlarda allah korkusu olsa bu maneviyatı büyük olan şahsiyetin bu eserini bu hale sokmazlardı yazıklar olsun!ciğersizler…tarihimize sahip çıkalım allah için şu resimleri gördüm ciğerim parçalandı.çıkarcı olmasın yöneticilerimiz oy kaybetme korkusu yaşayan sayın m.kara bey çeşmeyi bu hale sokturdun ne geçti eline bak millet seni yine gönderdi.sayın şerafettin bulgurcu sende de mi yok tarih bilince bir çeşmeyi restore ettiremiyorsan sana da yazıklar olsun…siteyi başından bu yana takip ediyorum çok güzel işlere imza attılar ve devam ediyorlar sizleri çok seviyoruz genç arkadaşlar duyarlılığınız için çok mutlu olduk..inşaallah bu dosya haberiniz işe yarar

Yorumu gönderen: nejdet, 16.04.2011 06:50:51:
işte bizim atalarımıza,ejdatımıza saygımız,duyarlılığımız bu kadar bir tarihi çeşmemize bile sahip çıkamıyoruz yazıklar olsun gerçekten.atalarımızın kemikleri sızlar.tarih düşmanları ortaya çıkarılsın.başyaylanın her yeri tarih kokuyor ama şu an heryer perişan.ak belen var mesela,büyükkarapınarda kilise var içler acısı buralara sahip çıkılsın.sitenin göstermiş olduğu duyarlılık için çok sevindik allah razı olsun.inşaallah işe yarar

Yorumu gönderen: mustafa kılınç, 16.04.2011 06:26:18:
ben çok begeniyom bu hallerını sakın bı şeye dokunmasınlar çalışmada yapmasınlar tarıhı yok ederler

Yorumu gönderen: tozansu, 15.04.2011 22:33:21:
utanmazlar kaç kez geçiyorlar bu tarihi yerden ama ciğer ve yürek olmadığı için bunlarda bir şey demiyorum.halk da cahil ama yöneticiler 100 kat daha cahilmiş güya okumuşlar sevsinler sizi ey kara,ay ateş ve bulgurcu nerdesiniz bu mu tarih duyarlılığınız.gerçekten yazıklar olsun ayıp!

Yorumu gönderen: ahmet yıldız, 15.04.2011 22:10:14:
kelimelinin tam anlamıyla sefalet ve rezalet.utanmazlar,allahsızlar

Yorumu gönderen: mehmet, 15.04.2011 22:00:27:
rezalet!!!utandım valla sayın yöneticilerimiz uyuyun daha bakalım nereye kadar…bumu tarihi duyarlılığımız başyaylanın ayıbı

Yorumu gönderen: kirazlıyayladan, 15.04.2011 21:51:15:
tek kelime ile yazıklar olsun alçaklar!bunları kimlerin yaptığınıda biliyorum.malesef bu da seçim konusu oldu kendimin oy verdiği sayın mustafa kara razalati.şimdi rahatmı?sayın bulgurcu sende uyu daha nerde sizin tarih duyarlılığınız..kemal ateş döneminde başladı çeşme yavaş yavaş çökmeye şimdi içler acısı durum.nerde milliyetçilik hım nerde söyleyin valla site ekibini tebrik ediyorum allah razı olsun sizlerden o kadar büyük işlere imza atıyorsunuz ki anlatamam.şu tabloyu gördüm gözlerim doldu yazıklar olsun yazıklar olsun bizlere…

Yorumu gönderen: ferhat h, 15.04.2011 21:43:17:
arkadaşlar çok güzel bir çalışma olmuş.bu rezalete kim dur diyecekse hemen demeli.içler acısı bir durum valla tüylerim diken diken oldu.vicdansızlar!!!